کولر هیتر

مشخصات فنی:

  • جایگزین مناسب برای کولر آبی در منازل مسکونی. گرمایش و سرمایش در یک مجموعه.
  • ظرفیت سرمایشی از ۳۰۰۰۰ الی ۵۸۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت.
  • ظرفیت گرمایشی از ۹۸۰۰ الی ۲۷۸۰۰ کیلو کالری بر ساعت.
  • مصرف انرژی الکتریکی پایین بین ۳۷۰ الی ۵۶۰ وات.
  • سطح زیر بنای پوشش ۱۷۰ الی ۳۳۰ متر مربع. در ۴ مدل با ظرفیت های متفاوت.