آشنایی با اجزای اصلی کولرهای گازی

آشنایی با اجزای اصلی کولرهای گازی

 

 

 

 

 

اجزای اصلی کولر گازی:

1) كمپرسور (Compressor):

مکش مبرّد توسط قسمت ورودی کمپرسور صورت گرفته و در خروجی كمپرسور، گازي با فشار بالا و متراکم خواهیم داشت که به سوی کندانسور هدایت می‌گردد و پس از عبور از لوله مويين در اواپراتور مجدد تبدیل به گاز کم فشار می‌گردد.اقتصادی‌ ترین شرایط یک کمپرسور از جنبه کارکرد، زمانی است که گاز مبرد وارد شده به کمپرسور در شرایط ایده‌آل اشباع خشک قرار گیرد. اگر گاز ورودی بیش از اندازه گرم شده باشد، ممکن است باعث کاهش قابلیت مکانیکی کمپرسور و بزرگ شدن مجدد محفظه سیلندر کمپرسور گردد، در نتیجه مبرد بدون استفاده از اثر تبرید آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2) كندانسور (Condenser):

گاز دارای فشار و درجه حرارت بالا از كمپرسور به کندانسور رانده شده و از طریق تبادل گرما با محیط و کاهش دما تبدیل به مایع می‌شود. کندانسور (تقطیر‌کننده) از طریق عبور جریان هوا توسط فن خنک می‌شود. گرمای ساطع شده از کندانسور(تقطیر‌کننده) برابر با مجموع گرمای جذب شده در اواپراتور(تبخيركننده) و گرمای ناشی از کارکرد کمپرسور است.

3) شير انبساط(Expansion Valve):

شير انبساط وسيله‌ای است كه مقدار مناسبی از مبرد را به اواپراتور وارد مي‌سازد و فشار آن را طوری كاهش مي‌دهد كه مايع بتواند در دمای پايين و مورد نظر تبخير شود.

شیر انبساط‌های موجود در سیستم‌های تهویة مطبوع عبارتند از:

1) لولۀ مویین (Capillary Tube)

2) شیر انبساط الکترونیکی (LEV)

3) Short Tube 1-3) لولة مويين:

منظم نمودن جریان مبرد به درون اواپراتور، پایین آوردن فشار مبرد و تبدیل آن به یک مایع کم فشار و کم دما وظیفه لوله مویین می‌باشد. لوله مویین یک لوله باریک و بلند مسی است که بدلیل تغییر حجمی نسبت به لوله اصلی باعث کاهش فشار و دما می‌شود.

2-3) شیر انبساط الکترونیکی(LEV):

مخفّف انگلیسی Linear Expansion Valve به معنی شیر انبساط خطی (الکترونیکی) می‌باشد.در بین شیرهای انبساط، LEV پویا‌ترین آن هاست که می‌تواند برای کاهش فشار چگالش به فشار تبخیر و همچنین برای کنترل میزان دبی جرمی مبرد در سیکل مورد استفاده قرار گیرد.

4) اواپراتور(Evaporator) :

اواپراتور به معني تبخيركننده مي‌باشد در اين قسمت از سيستم مادۀ مبرد تبخير مي‌شود و با تبخير شدن گرمای فضای اطراف خود را جذب مي‌نمايد. هر چه سطح تماس لوله‌های اواپراتور با هوای اطراف بيش تر باشد انتقال حرارت بهتر صورت گرفته و بازده عملكرد سيستم بالاتر خواهد رفت، از طرف ديگر هرچه ميزان تراكم فين‌های اواپراتور بيش تر باشد و سطح زيادی را اشغال نمايد نيروی مقاوم بيش تری را در برابر جريان سیال عبوری از سطح خود ايجاد مي‌نمايد.

5)آکومولاتور(ذخيره كنندة مايع و جدا كنندة‌ آن از گاز):

نوعی جدا کنندة مایع از گاز که از ورود مبرد مایع به درون کمپرسور جلوگیری کرده و در ورودی مکش کمپرسور نصب می‌شود.