فروش و اجرای سیستم تهویه مطبوع مرکز خرید بویین زهرا

 فروش و اجرای سیستم تهویه مطبوع مرکز خرید بویین زهرا

 

 

 

 

 

 

 

نصب داکت اسپیلت گرین و پکیج ایمرگاس مرکز خرید بویین زهرا

شهر بویین زهرای قزوین در سال های اخیر با رشد ساخت و ساز به خصوص ساخت واحدهای تجاری روبه رو شده است که اکثر این پروژه راغب به استفاده از سیستم هایی نظیر چیلر ،فن کوئل و داکت و دیگ هایی چگالشی می باشند.یکی از این مجتمع های تجاری با عنوان مرکز خرید بویین زهرا با انتخاب بازرگانی لوشکانی تحت عنوان مشاور ،مجری و فروشنده اقدام به استفاده از تعدادی دستگاه داکت اسپیلت گرین و پکیج ایتالیایی ایمرگاس برای پنج طبقه نموده است.