موتورخانه ویلا

ساختار موتورخانه ویلا در حرارت و برودت کمتر از ۱۰ تن تبرید

موتورخانه ویلا با توجه به متراژ ویلای مورد نظر می تواند در طرح های گوناگون طراحی و ساخته شود. معمولا در متراژهای کم تا متوسط که بار حرارتی یا برودتی فضای درون ویلا کمتر از ۱۰ تن تبربد است، برای سرمایش از دستگاه مینی چیلر و برای گرمایش از پکیج گازسوز دیواری استفاده می شود. مینی چیلر و پکیج به موتورخانه نیازی ندارند و عملا فضای در نظر گرفته شده برای استقرار موتورخانه ویلا حذف می گردد زیرا مینی چیلر از نوع تراکمی و به صورت کندانسور هوا خنک ساخته می شود و در حیاط یا روی بام نصب می گردد. پکیج نیز به صورت دیواری یا زمینی و درون ساختمان نصب می گردد. دستگاه مینی چیلر دمای آب را کاهش و پکیج دمای آب را افزایش می دهد و هر دو با لوله کشی و پمپ به فن کویل های موجود در نقاط مختلف درون ویلا متصل می شوند. فن کویل ها دارای فن و نیز کویل آب سرد و کویل آب گرم هستند (کویل به لوله های متعدد پره داری گفته می شود که معمولا از جنس مس ساخته می شود) و آب سرد و آب گرم درون کویل ها جاری می شود تا عمل سرمایش و گرمایش هوا در اثر تبادل حرارت هوای دمیده شده توسط فن و آب سرد یا گرم جاری در کویل های فن کویل، صورت بگیرد.

انواع فن کویل ساختار موتورخانه ویلا در حرارت و برودت بیشتر از ۱۰ تن تبرید در متراژهای بیشتر و معمولا وقتی که بار حرارتی یا برودتی ساختمان ویلا بیشتر از ۱۰ تن تبرید باشد، معمولا از چیلر تراکمی هوا خنک جهت سرمایش و بویلر موتورخانه ای برای گرمایش استفاده می شود که همانند مینی چیلر و پکیج با لوله کشی آب سرد و گرم به انواع فن کویل های داخل ویلا اتصال می یابند. مسئله مهم دیگر علاوه بر تنظیم دما، کاهش رطوبت هوا است که در تابستان توسط سطح سرد لوله های فن کویل، عمل کاهش رطوبت انجام می شود.

اگر به تنظیم دقیق رطوبت نیاز باشد، علاوه بر فن کویل ها از یک هواساز مجهز به رطوبت گیر و رطوبت زن نیز استفاده می شود. در موتورخانه ویلا ممکن است از مبدل های حرارتی شل اند تیوب (پوسته و لوله) نیز برای گرمایش یا سرمایش آب استخر ، جکوزی و … استفاده شود. در این صورت آب موجود در استخر یا جکوزی در مبدل حرارتی پوسته و لوله با آب سرد چیلر یا آب گرم بویلر تبادل حرادتی انجام داده و به دمای مورد نظر می رسد. دستگاه های ذکر شده مناسب ترین دستگاه ها چه از نظر قیمت، چه از نظر تنظیم دقیق دما و رطوبت برای ویلاها هستند. زیرا بیشتر ویلاها در مناطق ساحلی که رطوبت هوای زیادی دارند، ساخته می شوند و مجهز به استخر، جکوزی و … نیز هستند.