تهویه تجاری صنعتی

چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرو

نمایش بیشتر

چیلر تراکمی اسکرال کویل عمودی

نمایش بیشتر

مینی چیلر تراکمی دو کمپرسور

نمایش بیشتر

مینی چیلر تراکمی هواخنک

نمایش بیشتر

مینی چیلر جذبی گازسوز

نمایش بیشتر

چیلر جذبی گاز سوز

نمایش بیشتر

چیلر هوایی مدولار

نمایش بیشتر

چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرال

نمایش بیشتر

چیلر هوا خنک با کمپرسور اسکرو

نمایش بیشتر